Skip to main content

Avtalsvillkor

Villkor:

  1. Fullgoda varor återtas inte på grund av felbeställning
  2. Defekta varor reklameras utan kostnad, kontakta oss då snarast möjligt, senast fem arbetsdagar efter leverans
  3. Före köp görs en sedvanlig kreditupplysning. Om den ej godkänns, så kan vi begära förskottsbetalning
  4. Betalning inom 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen skickas en påminnelse. 15% ränta debiteras från sju dagar efter förfallodagen, tillsammans med ytterligare en påminnelse.
  5. Anmärkning på faktura ska göras skriftligt inom 10 dagar från fakturadatum.
  6. Bildfeeling AB ansvarar inte för uppkomna förseningar i frakten
  7. Fraktskador ska reklameras direkt till transportören
  8. Bildfeeling AB anlitar underleverantörer som i vissa fall övertar ansvaret för delar av leverans, som till exempel underhåll av teknisk utrusning som leverantören sålt eller leasar till kund.