Skip to main content

Integritetspolicy Bildfeeling

Ansvarig för personuppgiftshantering

Bildfeeling AB, Org. Nr. 559203-7773
Törnrosvägen 8
435 31 Mölnlycke
Tel: 031- 320 43 34
e-mail: kontakt@bildfeeling.se

Vilka uppgifter som samlas in och varför

Vid köp av varor och tjänster

För att vi ska kunna fullfölja ett avtal, som ett köp av varor eller tjänster från oss, samt att uppfylla kraven i bokföringslagen, så behöver vi samla in och registrera:

  • Företagsnamn och adress
  • Kontaktperson
  • E-mailadress
  • Telefon

Dessa uppgifter kan också komma att användas i marknadsföringssyfte, som att informera om nya produkter eller tjänster, eller att förmedla ett nyhetsbrev. Det finns då alltid möjlighet att avsäga sig vidare utskick.

I förekommande fall kan vi använda företagsuppgifter för att ta en kreditupplysning.

Uppgifterna sparas normalt ett år efter avslut av en kundrelation, och därefter raderas de. En prenumeration räknas som ett pågående avtal.

Prenumeration

För att starta en prenumeration på hemsidan som du når via en länk från www.bildfeeling.se. så skapar du ett konto genom att ange en e-mailadress. Mailadressen används för att vi ska kunna administrera prenumerationen. I samband med registreringen ombeds du kryssa i att du accepterar de villkor som gäller för prenumerationen. Mailadressen skickas också vidare till Mondido som hanterar betalningen åt oss, och det är för att de ska kunna skicka fakturor och bekräftelsemail till dig. Den information som Mondido samlar in…, det vill säga företagsnamn, adress och kontaktperson används för fakturering. Den informationen läggs upp i vårt ekonomisystem, och används i samband med registrering av betalningar på samma vis som beskrivs under ”Vid köp av varor och tjänster”.

Nyhetsbrev

På vår hemsida www.bildfeeling.se går det att registrera sig för nyhetsbrev genom att ange en e-mailadress. Denna e-mailadress läggs till en maillista som förvaras på ett lösenordsskyddat konto i Mailchimp. I varje nyhetsbrev finns möjlighet att avsäga sig vidare utskick, och då raderas mailadressen från listan.

Uppgifter till tredje part

För att leverantörer vi anlitar för kunds räkning ska kunna leverera beställda produkter, så kommer adressuppgifter att vidarebefordras till leverantör och transportör.

Vi anlitar en redovisningsfirma för vår bokföring, som har tillgång till de uppgifter som finns i ekonomisystemet, för att kunna fullgöra bokföring och redovisning enligt gällande lagstiftning. De förbinder sig att hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Säkerhet

Kontaktuppgifter delges enbart till andra för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot våra kunder, eller om det krävs av juridiska skäl. Uppgifterna lagras i skyddade datasystem.

Rätt att kontrollera uppgifter

Du har alltid möjlighet att begära utdrag av dina uppgifter som finns i vårt register, och i förekommande fall begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller att de raderas. Begäran ska ske skriftligt. Radering av uppgifter sker om det inte hindras av gällande lagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

Denna integritetspolicy börjar gälla 2019 07 30