Granit & Gravyr

Ommontering av befintliga gravstenar eller lutande.

Vi kan ommontera befintliga stenar som ej står stadigt eller lutande, även liggande stenar som har sjunkit. En liggande sten (häll) skall vara monterad i så kallad pulpet, för att vatten och snö skall kunna rinna bort från stenen, om texten är förgylld eller målad så håller den längre sin glans, texten blir även mer lätt läst.

Idag besiktar kyrkogårdsförvaltningen alla stenar enligt Centrala Gravårdskommiten (CGK) regler och anvisningar. Står inte stenen stadigt, så lägger förvaltningen ner stenen. Gravårdsinnehavaren är ansvarig för en säkrad sten.

Vid frågor angående montering och ommontering av sten.

Kontakta

Mikael Stude:

070-755 87 87

mikael.stude@live.se

Kontakta oss