Skip to main content

Gravstenar i Stockholm med omnejd

Sten som en gravsten är inte bara vackert samt ett värdigt material och har ett emotionellt värde utan dess hållbarhet är närmast evig.

Granit & Gravyr AB i Stockholm utför gravyrer på gravstenar på plats till lågt pris. Gravering är det vanligaste sättet att förse gravstenen med en inskription. Det finns flera olika sätt att påverka stenens utseende och vi lyssnar på era önskemål. Att återanvända gravvårdar i Stockholm är ett alternativ i stället för en ny sten. Man kan gravera på baksidan om det inte finns plats på framsidan man kan också vända på gravstenen om man istället vill använda baksidan. Man tar bort den befintliga texten och i vissa fall kan man även spara dekoren, och enbart gravera tillkommande namn. Möjligheterna är många om man vill bevara gamla gravvårdar eftersom många av dessa är ett gediget hantverk. Kunden kan få hjälp med att återanvända egna stenar eller gravstenar i Stockholm som kyrkogårdsförvaltningen har i sitt lager.

Ett urval utav våra gravstenar:

Elegant gravsten i utsökt design, framhävd av Granit Gravyrs mästerliga hantverk.

F24-892. Röd Vånga granit. Framsida och kanterna polerade.

Elegant gravsten i detaljerad design, ett exempel på Granit Gravyrs hantverksskicklighet.

F25-984. Vastad granit. Framsidan polerad, kanterna råtillsatta.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar hantverkets skönhet och minnets beständighet.

F26-865. Natursten bränd.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar kärlekens evighet och minnets skönhet.

B27-115. Röd Vånga granit. Ovansidan huggen replist, polerad.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar hantverkets skönhet och minnets beständighet.

F28-820. Mörkgrå GS granit. Ovansidan finhuggen, kantslaget råtillsatt, kanterna råtillsatta, skulpturblästrad dekor.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar vår hantverksskicklighet och omsorg.

F32-986. Svart granit. Helpolerat utom baksidan.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar kärlekens evighet och minnet av en älskad.

F33-913. Ljus labrador. Framsidan polerad, kanterna råtillsatta.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar vår hantverksskicklighet och omsorg.

F41-878. Röd Vånga granit. Helpolerad utom baksidan.

Elegant gravsten i granit, vars detaljerade gravyr återspeglar hantverkets skönhet och minnets beständighet.

F42-917. Violett granit. Framsidan polerad.

Frågor som är vanliga

Kan jag påverka på något sätt om stenens design och utformning?
Har man eget önskemål, så går det bra oavsett vilket önskemål man har.
Vi är till för att hjälpa dig med vår kunskap till ett bra pris i Stockholm.
När man besöker graven så vill vi att kunden känner, att gravstenen blev som tänkt.

Montering av gravstenen?
Vi monterar stenen enligt kyrkogårdens anvisningar, alltså med plint och ståldubbar.

Gravering av nytt man på befintlig sten?
Tillkommande gravyr av namn, vi graverar i lika stil och uppställning som tidigare text.
Vi besöker nämnda kyrkogård och besiktar gravvården vid en förfrågan om en gravyr.

Vi utför graveringen på plats. Vi tar även ett så kallad textavdrag som mall för tillkommande namn.

Renovering av gammal text?
Vi utför all renoveringen på plats, samt tvätt av gravstenen.

Gravvårdar

Till vänster kan du ladda ned PDF med exempel på några av våra gravstenar.